Munkavállalás

2011. november 16. szerda

[box]

2011. május 1-től megnyílt az osztrák munkaerőpiac a magyar állampolgárok – valamint a 2004-ben csatlakozott további hét tagország állampolgárai – számára. Ettől az időponttól kezdve munkavállalási engedélyre, és más előzetes engedélyezési eljárásra nincs szükség az Ausztriában történő munkavállaláshoz.

Továbbra is szükséges azonban az Ausztriában történő tartózkodáshoz, illetve a munkavállaláshoz szükséges hivatalos dokumentumok és igazolások kiváltása. Ezenkívül igazolni kell az állás betöltéséhez szükséges képesítés és végzettség meglétét is. A megszerzett képesítések és diplomák elismertetésével kapcsolatban az osztrák Gazdasági Családügyi és Ifjúsági Minisztériumhoz kell fordulni.

Az osztrák jogszabályok előírják továbbá, hogy a munkavállaló foglalkoztatására az ágazati kollektív szerződésben rögzítettnél alacsonyabb bérezéssel nem kerülhet sor. Ennek összege az ágazattól, a szakképesítéstől és a szolgálati időtől függ.

További információ az osztrák munkaügyi hatóság honlapján, az EURES – Európai Foglalkoztatási Szolgálat adatbázisában valamint az ITDH  Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Zrt. összefoglalójában olvasható.

Munkabér

Ausztriában nincsen törvényben meghatározott, egységes minimálbér. A kötelező legalacsonyabb béreket ugyanakkor évről évre a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervek az ágazati kollektív szerződés részét képező bérmegállapodásban rögzítik. Ezt valamennyi vállalkozásnak kötelező betartania, amelyet az osztrák hatóságok szigorúan ellenőriznek – egyéni munkavállalók és kiküldött alkalmazottak esetén egyaránt.

Munkaszüneti napok, ünnepnapok

 • Január 1. – Újév napja
 • Január 6. – Vízkereszt
 • Április 12. – Húsvétvasárnap
 • Április 13. – Húsvéthétfő
 • Május 1. – Munka ünnepe
 • Május 21. – Mennybemenetel
 • Május 31. – Pünkösdvasárnap
 • Június 1. – Nemzeti ünnep
 • Június 11. – Nyárünnep
 • Augusztus 15. – Nagyboldogasszony ünnepe
 • Október 26. – Nemzeti ünnep
 • November 1. – Mindenszentek
 • December 1. – A szeplőtelen fogantatás ünnepe
 • December 25. és 26. – Karácsony

Munkanélküli ellátás

Ausztriában a munkanélküli ellátások közé a munkanélküli járadék és munkanélküli segély tartozik.

Munkanélküli járadék (Arbeitslosengeld)

Ha egy munkavállaló elveszíti munkáját, munkanélküli ellátásra válhat jogosulttá, amennyiben eleget tesz az alábbi feltételeknek:

 • munkanélkülivé válását bejelenti az osztrák munkaügyi szolgálatnak és igényli ezt az ellátást;
 • a folyósítás ideje alatt a munkaközvetítő iroda (Arbeitsvermittlung) rendelkezésére áll, azaz munkaképes és kész minden felajánlott megfelelő állás elfogadására;
 • rendelkezik a jogosultsághoz szükséges minimális foglalkoztatottsági (biztosítási) idővel: a munkanélküliséget megelőző 24 hónapban legalább 52 hétig járulékfizetés alá eső tevékenységet folytatott (a 25 évnél fiatalabbak esetében 12 hónap alatt 26 hét). Amennyiben az igénylő nem először részesül ilyen juttatásban, akkor az elvárt foglalkoztatási idő az előző egy év alatt legalább 28 hét.

A munkanélküli járadék összege az Ausztriában utoljára szerzett bér összegéhez igazodik, feltéve, hogy a foglalkoztatás legalább 4 hétig tartott. Ennél rövidebb foglalkoztatásnál a végzett tevékenység esetében szokásos átlagkeresetet veszik alapul.

A munkanélküli járadékot a munkaviszonyban töltött napok után számolják, és a következőkből tevődik össze:

 • az alapösszeg: megfelel a napi nettó jövedelem 55%-ának (általában a mindenkori megelőző naptári év biztosításköteles bruttó átlagjövedelméből számolják ki),
 • lehetséges pótlólagos családi juttatások (ezek a magyarországi lakóhellyel rendelkező családtagokat is megilletik), valamint
 • egy minden esetben juttatott kiegészítő összeg: ezen összeg segítségével a munkanélküli járadékot minden esetben felemelik az ún. kiegyenlítési pótelőirányzat mértékéig. A felemelés révén sem kaphat azonban a munkanélküli többet, mint
 • a kiszámítási alapnak megfelelően a napi nettó jövedelem 60 %-a, ha nem jár pótlólagos családi juttatás,
 • a kiszámítási alapnak megfelelően a napi nettó jövedelem 80 %-a, ha a pótlólagos családi juttatásokat hozzászámítják.

A munkanélküli ellátás folyósításának időtartama függ a korábbi keresőtevékenység időtartamától és az életkorától is, de alapesetben legalább 20 hét, ami a következők szerint emelkedhet:

 • 30 hét: a munkanélkülivé válást megelőző 5 éven belül 156 hét kötelező munkanélküli biztosítással járó foglalkoztatási időszak megléte esetén
 • 39 hét: 40 éves kortól, a munkanélkülivé válást megelőző 10 éven belül 312 hét kötelező munkanélküli biztosítással járó foglalkoztatási időszak megléte esetén
 • 52 hét: 50 éves kortól, a munkanélkülivé válást megelőző 15 éven belül 468 hét kötelező munkanélküli biztosítással járó foglalkoztatási időszak megléte esetén.

A munkanélküli járadékot az igénylés benyújtásának napjától számítva fizetik. Az ellátást az osztrák munkaügyi hatóság illetékes regionális kirendeltségén személyesen lehet igényelni.

Munkanélküli segély (Notstandshilfe)

Ha a munkanélküli járadék folyósítása megszűnt, az igénylő azonban nem talált munkát és más anyagi forrással nem rendelkezik, munkanélküli segélyben részesülhet. Ennek az ellátásnak az igénybevételéhez igazolnia kell, hogy anyagi helyzete bizonytalan. Ez a feltétel akkor teljesül, ha a rendelkezésre álló családi jövedelem nem teszi lehetővé az alapvető létszükségletek kielégítését.

Szezonális munkavállalók, akik csak a szezonális foglalkoztatás idejére léphetnek be meghatározott ideig a munkaerőpiacra, foglalkoztatásuk befejeződése után már nem állnak az osztrák munkaerőpiac rendelkezésére, ezért nincs jogosultságuk munkanélküli járadék vagy munkanélküli segély igénybevételére.

A munkanélküli járadékról és segélyről bővebben információ az AMS oldalain található.

Hasznos információkat tartalmaz továbbá az osztrák társadalombiztosításról, családi ellátásokról, illetve adózásról az EURES-T Pannonia Program keretében készült “Ingázók Brosúrája“.

Forrás: EUvonal.hu

[/box]